Dit zijn wij


We heten u van harte welkom op de website van de Liduinaschool. Deze site is bedoeld voor nieuwe ouders, onze ouders, onze leerlingen, onze medewerkers en iedereen die belangstelling heeft in onze scholen en ons onderwijs. 

De Liduinaschool heeft als belangrijkste taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs. We bieden onze leerlingen een optimale en ononderbroken ontwikkeling, zowel op cognitief gebied als op creatief en sociaal-emotioneel gebied. We stimuleren zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.Onze school dient voor alle kinderen een veilige plek te zijn, waar aandacht is voor ieder kind en extra zorg wordt gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Wij zorgen voor een stabiele, kindvriendelijke omgeving en bieden onze kinderen duidelijkheid en regelmaat. Daarbij hechten we grote waarde aan openheid en respect voor elkaar en elkaars mening.Wij willen ons voortdurend op duurzame wijze blijven ontwikkelen. Wij werken aan een innovatieve cultuur, die optimaal ruimte biedt voor ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en ons team als geheel.

Ons motto is: Leren van en met elkaar!