Onze missie en visie

Met creativiteit en flexibiliteit bereiden we de kinderen voor op een veranderende maatschappij. Om nu in het klein, en straks in het groot, een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving

Visie:

Wij willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen en waar hun cognitieve, creatieve en sociaalemotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Om nu in het klein en straks in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving, leren we de kinderen op een respectvolle manier open te staan voor elkaar en op een positieve wijze om te gaan met verschillen in uiterlijk, ras, religie, opvattingen, sekse en competenties.

Hoe ziet dit er uit:

- Wij zijn een school die een plezierig, en veilig, speel - leer klimaat biedt;

- Wij staan voor een brede talentontwikkeling van kinderen;

- Wij stimuleren het samenwerkend leren;

- Wij werken vanuit positiviteit en respect voor elkaar;

- Wij werken samen met ouders en kind;