Onderwijs


De groepen 1 en 2 zijn gecombineerd. Daar is voor gekozen omdat er in de groepen 1 en 2 veel ruimte is voor ontwikkeling door middel van spel. Hierbij kunnen de kinderen veel leren van het spelen met oudere kinderen en het helpen van jongere kinderen. Karakteristiek voor het aanbod en de werkwijze in de onderbouw (groep 1 en 2) is het spelend en ontdekkend leren. Ontwikkeling en leren worden uitgelokt door middel van uiteenlopende activiteiten. Deze activiteiten zijn voor het merendeel verbonden aan thema’s, die voor de kinderen betekenisvol zijn en afkomstig uit hun belevings- en ervaringswereld.

Vanaf groep 3 werken we met jaargroepen. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dat zij gezamenlijk de leerstof voor dat leerjaar verwerken. Het kan voorkomen dat om getalsmatige redenen twee jaargroepen gecombineerd worden in een combinatiegroep. Elk jaar wordt er opnieuw gekeken of de groepen dusdanig geformeerd zijn dat we aan alle onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet kunnen komen.

We streven naar een maximale groepsgrootte van circa 28 leerlingen. De instroom van kleuters stemmen we hier op af. Op dit moment zijn er 10 jaargroepen geformeerd in de school. Omdat we de overzichtelijkheid van het gebouw en de gemoedelijke sfeer op school belangrijk vinden en omdat we voldoende ruimte voor onze kinderen in de centrale gedeeltes van ons gebouw en op het plein willen bieden, zijn er op dit moment geen plannen om als school groter te worden. Wel is er ambitie om de bestaande (buiten)ruimtes zo optimaal mogelijk in te richten, passend bij waar wij als school voor staan.