Computers in de school


Vanaf groep 3 leren de kinderen te werken met een Chromebook. Ze werken bijvoorbeeld met het online oefenprogramma van Squla en doen daar verschillende leerspelletjes. Bij de meeste methodes die we op school gebruiken is, kan ook digitaal gewerkt worden door de leerlingen.

Zoals bij:

  • Veilig Leren Lezen (groep 3)
  • Taal & spelling in beeld (groep 4 t/m 8)
  • Getal en ruimte (rekenen groep 1 t/m 8)
  • Atlantis (begrijpend lezen groep 4 t/m 6) 
  • Blits (begrijpend lezen groep 7en8)
  • Groove me (Engels 1t/m 8)
  • Blink wereldoriëntatie (groep 1 t/m 8)

De leerlingsoftware is ter aanvulling op de leerkrachtgebonden les en verwerking in het werkschrift. De resultaten van het werken met de leerlingsoftware worden automatisch  bijgehouden, zodat ze de volgende keer verder kunnen gaan waar ze zijn gebleven. Sommige van deze programma's zijn adaptief. Adaptieve verwerkingssoftware stemt leerstof af op de zone van naaste ontwikkeling van leerlingen, waarbij elke opgave wordt aangepast aan het niveau van de leerling. Leerlingen kunnen zo leren in hun eigen tempo. 

Er zijn afspraken gemaakt op school over hoe kinderen met de computer moeten omgaan. Ook is er een internetprotocol opgesteld. Kinderen weten wat ze wel en niet mogen doen op internet op school.