Computers in de school


Vanaf groep 1 leren de kinderen te werken met een Chromebook. Ze werken bijvoorbeeld met het online oefenprogramma van Squla en doen daar verschillende leerspelletjes. Squla en Gynzy worden gebruikt door groep 1 t/m groep 8. Bij de meeste methodes die we op school gebruiken is leerkracht en/of leerling software aanwezig.

Dit is bijvoorbeeld bij:
- Veilig Leren Lezen (groep 3)
- Taal & spelling in beeld (groep 4 t/m 8)
- Getal en ruimte (rekenen groep 1 t/m 8)
- Atlantis (lezen groep 4 t/m 6) 
- Blits (lezen groep 7en8)
- Groove me (Engels 1t/m 8)
- Eigenwijs (muziek en zang groep 1 t/m 8)
- Uit de kunst (handvaardigheid groep 1 t/m 8)
- Nieuwsbegrip (ter aanvulling op onze eigen leesmethode)

De leerlingsoftware is ter aanvulliing op de leerkrachtgebonden les en verwerking in het werkschrift. De resultaten van het werken met de leerlingsoftware worden automatisch door de computer bijgehouden, zodat ze de volgende keer verder kunnen gaan waar ze zijn gebleven. Sommige van deze programma`s zijn adaptief. Adaptieve verwerkingssoftware stemt leerstof af op de zone van naaste ontwikkeling van leerlingen, waarbij elke opgave wordt aangepast aan het niveau van de leerling. Leerlingen kunnen zo leren in hun eigen tempo. Op dit moment hebben wij geen methodes die volledig digitaal zijn.
Er zijn afspraken gemaakt op school over hoe kinderen met de computer moeten omgaan. Ook is er een internetprotocol opgesteld. Kinderen weten wat ze wel en niet mogen doen op internet op school.