Coöperatieve didactische structuren en hoekenwerk


Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. In de groep maken onze leerkrachten gebruik van coöperatieve didactische structuren. Dat betekent dat de leerlingen op een gestructureerde manier samen werken.
Het kenmerkende van coöperatief leren is:
- Er is directe interactie tussen de leerlingen in een groepje;
in de uitwisseling van gedachten, ideeën en opvattingen zit de leerwinst.
- De leerlingen worden uitgedaagd tot actief en constructief leren;
de kinderen leren van en met elkaar.
- We creëren wederzijdse afhankelijkheid. De opdracht wordt door de leerkracht zo geformuleerd dat de groep alleen succes kan hebben als alle leden van de groep zich inzetten en een bijdrage leveren;
verschillen tussen leerlingen worden benut als kansen om van elkaar te leren.
- Er is ook sprake van individuele verantwoordelijkheid;
elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leren en gedrag, niet alleen het groepsresultaat telt, elke leerling wordt ook individueel beoordeeld.

De aanpak levert een krachtig leerproces op waardoor kinderen beter presteren. Het samenwerkend leren is zichtbaar in alle groepen. Daarnaast maken we gebruik van een organisatievorm die we het hoekenwerken noemen. Hoekenwerk is een werkvorm waarbij de kinderen het samenwerkend leren echt nodig hebben. Het hoekenwerk is zo ingericht dat een deel van de kinderen in kleine groepen zelfstandig een deel van de leerstof verwerkt of samen iets creërt. Denk bijvoolbeeld aan een gezamelijk knutsel of het samen oefenen van de hoofdsteden van Europeese landen. Het andere deel van de groep neemt op hetzelfde moment deel aan een leerkracht-gebonden activiteit. De lesinhoud van de hoeken is heel divers en beslaat alle vakgebieden. Hoeken kunnen inspelen op de actualiteit.

Behalve het behalen van het lesdoel, is het proces van samenwerken vooral belangrijk. Kinderen leren door deze manier van werken omgaan met uitgestelde aandacht en hun probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd. Kinderen leren verantwoordelijkheid in de groep te nemen en elkaar aan te spreken en ze leren reflecteren op hun eigen leerproces en dat van de groep. Kwaliteiten die ze in hun toekomst goed kunnen gebruiken.