Expliciete directe instructie

 

We geven les volgens het model ‘expliciete directe instructie’ (Edi-model).

Belangrijke onderdelen hierin zijn:
- hoge en realistische verwachtingen tonen naar de leerlingen
-activeren van de voorkennis
-duidelijke leerdoelen stellen
-een heldere leerstofopbouw
-activerende presentatie en inoefening
-zelfstandige verwerking
-directe feedback geven
-nabespreking & evaluatie van het leerdoel

De leerkracht maakt de kinderen bewust dat leren óók ‘relaties leggen’ en het ‘nieuwe met oude kennis verbinden’ inhoudt. De instructie wordt zo veel mogelijk op drie niveaus gegeven. Een korte instructie voor de leerlingen die de stof goed aankunnen, de reguliere instructie voor de basisgroep en een verlengde instructie voor de kinderen die meer begeleiding nodig hebben. De instructie vindt voornamelijk plaats vanuit de aanwijzingen die in de handleiding van de diverse methoden staan aangegeven.