Meer en hoogbegaafde kinderen


Het onderwijs aan meerbegaafde (MB) en hoogbegaafde (HB)-leerlingen is geïntegreerd in de reguliere groepen. Deze groep kinderen werken met een dag en/of weektaak. Een dagtaak voor de kinderen in de onderbouw en een weektaak voor kinderen in de bovenbouw. Met een dagtaak of weektaak kan de basislesstof compact worden aangeboden waardoor er tijd en ruimte ontstaat voor verdiepende en/of verrijkende lesstof. Binnen onze school hebben wij een talentspecialist werkzaam. Deze talentspecialist zal in samenwerking met de leerkracht van de desbetreffende leerling een passend onderwijsaanbod samenstellen.
Naast het onderwijs op maat in de klas bieden wij ook een ‘Trainingslab’ aan voor cognitief sterke kinderen maar die nog bepaalde vaardigheden missen. De training die hier gevolgd kan worden is bedoeld om specifieke, minder goed ontwikkelde, executieve vaardigden verder te ontwikkelen.
De executieve functies zijn bijvoorbeeld: taakinitiatie (beginnen met een opgedragen taak), planning, priorisering, aandacht richten, aandacht volhouden, emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie (vermogen om je gedrag af te remmen), zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit.
De executieve vaardigheden kunnen bij een leerling een obstakel vormen om goed te kunnen functioneren op niveau. De talentspecialist zal in samenwerking met de leerkracht bepalen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. In 2019 aanpak zijn we gestart en dit bouwen we steeds verder uit.