Organisatie van het onderwijs


We werken in de hele school volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW). Dat betekent o.a. dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en dat het onderwijs in de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) op minimaal drie niveaus wordt aangeboden. In ons onderwijs hebben coöperatieve didactische structuren een belangrijke plaats.

We gebruiken werkvormen waar veel aandacht is voor samenwerken. Dit zie je onder andere terug in het hoekenwerk. Ook werken we tweemaal per schooljaar in alle groepen vanuit een schoolthema. Een ander belangrijk aspect van onze werkwijze is het zelfstandig werken, waarbij kinderen minder leerkracht-gebonden op eigen niveau leerstof verwerken. Zelfstandig werken maakt het mogelijk om op meerdere niveaus verlengde instructie te geven.